Endring

Endringsprosesser kan være krevende å stå i for både ledere og ansatte. Lykkes vi, får vi tilbake verdifull mestringsfølelse og økt kapasitet. For endringer blir vi ikke ferdige med. Vi vil stadig være i bevegelse. Å klatre den samme ruta om igjen og om igjen, får oss ikke videre. Å presse grenser gir løft og motivasjon.

Som ledere har vi tro og visjoner, analyser og teft, men ingen sikker kunnskap. Vi rykker opp for å plante på nytt i tro på at det skaper muligheter som ikke var der fra før. Prosesser krever ressurser, oppmerksomhet og tid. Organisasjonens kultur, tillit, samarbeid og evne til å stå sammen blir tydeligere.

Hvor godt er prosessen forankret i organisasjonen? Deler organisasjonen en felles forståelse av årsakene til endring og om målet? Hvilke erfaringer har organisasjonen med seg fra tidligere endringer? Har vi de viktige personene som motiverer og går foran? Har lederne tilstrekkelig støtte? Hva er et realistisk tidsperspektiv?

I en slik situasjon kan en ressurs utenfra være en god investering. Det er lettere å se både hindringer og muligheter – og kanskje helt nye momenter når en ikke står midt i det.

Prosjekthjelp

I prosjektarbeid dyrker vi lagarbeidet. Arbeidsformen kan være morsom, og det avgrensede tids- og kostnadsperspektivet trigger mestringsfølelsen. Verktøyet må drilles og kjennes i fingrene. I enden av prosjektet ser vi et ferdig produkt som resultat. På toppen av klatreruta, venter en lykkelig «vi-klarte-det-følelse».

Det er få arbeidsformer hvor vi i så stor grad må øve for å bli bedre. Idrett fremheves ofte som eksempel, og med god grunn. Der ser vi hvor mye som skal på plass for å heve seg fra middels til høyt prestasjonsnivå. Det viktigste er de menneskelige ressursene, – å klare å få alle involverte til å arbeide sammen og gjøre hverandre gode.

Enten det er for å heve ferdighetene, samarbeidet eller motivasjonen, eller fordi det er behov for en ekstra ressurs, vil jeg kunne bidra med viktig kompetanse inn i deres prosjekt.

Lederstøtte

Hvordan kan vi klare å holde på glede og pågangsmot når vi står i motvind? Tærer vi på reservene, er den vonde sirkelen tøff å snu alene. Ofte vil relasjonene vi har til personer rundt oss være avgjørende. En av de dypeste erfaringene mange ledere gjør, er erkjennelsen av at det bare er seg selv man kan endre. Det ligger stor forandringskraft i denne oppdagelsen. En annen erkjennelse mange får, er at det ikke er så mye som skal til. En liten endring kan ha stor virkning.

Kriser har dypest sett to sider. Fare og mulighet. I utfordrende klatreruter, er «kriser» noe av essensen i sporten. Å komme nær grensene, virkelig kjenne på fare, og lete etter muligheter for veier videre. Vite at de finnes.

Jeg har erfaring, faglig kompetanse og er trygg i møte med mennesker. Jeg blir gjerne med og sikrer deg støtte til  din neste «klatretur», eller til å finne muligheter i en krevende endringsfase.

Avtal gjerne en uforpliktende konsultasjon for å kjenne etter om dette er riktig for deg!

Kultur

Det kan være så mye mengdetrening, metodikk og kompetanse som helst. Mangler vinnerkulturen i idrett, ser vi at resultatet blir middelmådig. Noen ganger, til og med overraskende dårlig! Kultur lar seg ikke kopiere, men må bygges. – Hva kjennetegner deres kultur? Hvordan bygger vi tillit og gode relasjoner hvor vi stoler på hverandre og backer hverandre?

Ved å arbeide for en læringskultur hvor vi utforsker forutsetninger for følelser og samspill, tillit og optimisme i organisasjonen, kan vi endre og strekke vår kapasitet – og organisasjonens kapasitet –  til å inkludere og gi rom for et bredt spekter av mennesker med ulike egenskaper og verdier.

En ting er sikkert, kultur kommer ikke av seg selv!

Innsteg er et enkeltpersonsforetak. Styrken min er fleksibilitet, kompetanse og kunnskap om mennesker og samspill. Jeg har mange års erfaring som prest og fengselsprest. MBA fra 2014 med bl.a. HRM, endringsledelse, prosjektledelse og lederstøtte i fagkretsen

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ring meg, så finner vi ut hva jeg kan bistå med.

+47 909 22 808

Send meg en e-post, så svarer jeg deg i løpet av kort tid.

dagfinn@innsteg.no