Kompetanse og arbeidsfilosofi

eMBA fra Handelshøyskolen ved UiS (2014) med hovedvekt på endring, strategisk HRM, prosjektledelse og lederstøtte. Teolog fra UiO med mange års erfaring som prest, fengselsprest og leder.

Positiv arbeidspsykologi

Forskning med utgangspunkt i det som kalles positiv arbeidspsykologi, har betydd veldig mye for arbeidslivet de senere årene. Tidligere landslagstrener for kvinner i håndball, Marit Breivik, overbeviste hele Norge om en enkel filosofi: «Gjør mer av det som virker. Slutt med det som ikke virker». Flere metodiske verktøy baserer seg på positiv arbeidspsykologi, som LØFT metodikk (løsningsfokusert tilnærming). Et hovedelement er konsekvent å unngå problemfokus. Problemer har en tendens til å vokse jo mer fokus og tid de får. LØFT er en veldig spennende tilnærming.

Under arbeidet med masteroppgave for MBA-graden, undersøkte jeg hvordan en større bedrift, Tine Meieriet Jæren, brukte HRM-praksiser for å styrke og opprettholde motivasjon og stå-på-vilje i en krevende endringsfase. Jeg arbeidet da også med lean-konsept, og hvordan slike verktøy tilpasses bedriftskulturen og tradisjonen bedriften har med seg. Implementering av ulike forbedringsverktøy gir ofte gode resultater og endrer arbeidskulturen, både tilsiktet og utilsiktet.

Samtidig som jeg er en stor tilhenger av positiv arbeidspsykologi og gjerne framsnakker psykologiske kapasiteter som optimisme og tillit, synes jeg det er spennende å også akseptere og inkludere spenninger. Med det forstår jeg motstand, frustrasjon, usikkerhet og pessimisme. Jeg tror på ærlighet og at vi forstår samspillet og utfordringene best om vi tør å si høyt hva vi tenker. Så kan vi finne mulighetene og energien derfra. Vi er sterkere når vi har erkjent risiko og sårbarhet.

Menneskeorientert bakgrunn

Teologi er blitt omtalt som «den mest grundige allmennutdanningen» samfunnet tilbyr. I roller som kapellan, prost, og fengselsprest ansatt av Kirkens Bymisjon, har jeg fått verdifulle erfaringer, både som formidler, sjelesørger og refleksjonspartner. Yrket gir også mye erfaring i ledelse. En prest må være tydelig leder både for grupper, større forsamlinger og i kriser.

Jeg er glad for min yrkeserfaring og ser på den som verdifull. Nå er jeg ikke lenger prest, har gitt fra meg mine presterettigheter og har tatt inn et sekulært humanistisk virkelighetssyn. Likevel er jeg fortsatt opptatt av religion og filosofi, eksistensielle samtaler og møter mellom mennesker. Jeg er og har de senere årene vært engasjert i prosjekter innen religionskritikk og religionsdialog, undervist, hatt et skriveprosjekt og gitt veiledning.

Som ettervernsleder for løslatte i Kirkens Bymisjon, lærte jeg mye om å følge opp mennesker i endringsfaser. Mestringskompetanse, motivasjon og helhetstenkning er verdifull og overførbar kunnskap.

I flere år var jeg også mekler for Fylkesmannen i Finnmark i saker etter barne- og ekteskapsloven. Å strukturere, lytte og la alle komme til orde, er viktig for meg. Og selvsagt, men alltid viktig: å skille sak fra person.